Pia viis aastakka toimõndanu Veriora tsunft om kasunu käsitüüliisi võrgust sotsiaalsõs ettevõttõs: päämidselt tege tsunft parhilla Räpinä kartongist karpõ ja pakkõ. Kassu avit’ tsunftil kodaniguütisüse tsihtkapitaali (KÜSK) abiga tett projekt «Veriora tsunfti arõnguhüpe – vanapaprõga miljonääris».

«Sääne nimi sai projektilõ pant nal’aga poolõs, ütlemise «aolehepoisist miljonääris» perrä,» seletäs Veriora tsunfti vidäjä Strohmi Signe. «A neo tiidmise, kogõmusõ, hindä arõng, miä ma aastidõ joosul ja ka seo perämädse projektiga olõ saanu, omma minno tõtõst sisemidselt rikkambas tennü.»

Säändse logo perrä tunnõt är Veriora tsunftin tett käsitüükarbi. Rahmani Jani pilt

Ku alostusõn olli tsunfti tegemiisiga köüdedü päämidselt Veriora kandi käsitüülise, sis no omma tsunfti ruumi Räpinäl. Sääl tetäs tüüd ja koolituisi. «Ruumi omma väega tähtsä säändside tegemiisi man, kon lätt vajja pall’o tüüriistu ja matõrjaalõ,» seletäs Strohmi Signe.

Inneskidsen Räpinä muusigakooli majan tetäs no käsitüükarpõ, matõrjaalis tarvitõdas päämidselt Räpinä paprõvabrigu kartongi. Osalidsõ aoga saa ettevõttõn tüüd kolm inemist. Tsihis om võetu, et firma majandas hinnäst esi är. Tuu om võimalik sis, ku löüdäs paras hulk kundõsiid, kinkal säändsit karpõ vajja lätt.

Tiidligu kundõ

Et käsitüükarbi hind om küländ kallis, tulõ löüdä kundõsiid, kiä õkva säänest kaupa tahtva. Strohmi Signe sõnno perrä omma Veriora tsunfti kundõ väega esierälidse. «Nä mõistva hinnada tuud, et asi om paiga pääl käsilde tett ja matõrjaal om vahtsõst pruugit. Aúa, midä nä esi tegevä, omma kah väega esierälidse: kas luudustuutõ, ummamuudu käsitüü vai midägi säänest,» seletäs tä.

Valmiskaup: Kaabsoo käsitüükündle, miä omma pakitu Veriora tsunfti käsitüükarbi sisse. Rahmani Jani pilt

Et kundõ tegijit parõmbalõ üles löüdnü, tetti projekti abiga parõmbas tsunfti kodoleht ja karpõ-pakkõ kotsilõ sai valmis kataloog, kon tettü kaup ilostõ pilte pääl nätä. Kodolehte ja kataloogi tävvendedäs viil. A inämbüste löütäs karbitegijä üles suust suuhtõ reklaamiga: üts ettevõtja pand uma kraami paki sisse, tõõnõ näge ja uur, kost karbi peri omma.

Pall’o opmist

Karpõ tegijä Solovjevi Kai kõnõlõs, et edimält tull’ taad tüüd küländ pall’o oppi. «Ma tulli töötukassa kaudu praktikalõ ja sis tüülepinguga tüüle. Kõik oll’ mu jaos vahtsõnõ. Egä karp nõud vahtsõt opmist: stantsitu karbiga om tsipa kergemb, a ku tulõ esi joonista, sis om hulga rassõmb,» seletäs tä.

«A ku karpõ tegemine käe sisse är saa, om taa lihtsä tüü. Saman piät hoolõn olõma,» kõnõlõs tä mano.

Vahtsit tiidmiisi pidä päämidses ka Strohmi Signe. «Olõ hinnäst kõgõ rikkas inemises pidänü – tiidmiisi ja mõistmisõ poolõst,» tulõ tä uma jutuga miljonääriteema mano tagasi.

Rahmani Jan


Veriora tsunfti vidäjä Strohmi Signe ja karpõ tegijä Solovjevi Kai näütäse, midä tsunft täämbä tege. Õigõ elo saava karbi ja paki sisse üten kaubaga, miä sinnä sisse pandas. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit