Mittetulundusütisüsel Vanaajamaja om seo nätäl tsõõrik tähtpäiv – saa 20 aastakka ütisüse luumisõst. Vanaajamaja uur, oppas ja tutvustas Eesti taloarhitektuuri ja traditsiooniliidsi ehitüsvõttit.

Ütisüs taht nõsta inemiisi tiidlikkust vannu majju iist hoolõ pidämisel ja and nõvvu vannu majju vahtsõndamisõ man. Kõrraldõdas hulga kursuisi, kon opatas kõkkõ traditsioonilidsõ Eesti ehitüsega köüdetüt. Umma koolituskeskust pidä Vanaajamaja Moosten.

MTÜ Vanaajamaja iistvidäjä omma Lõbu Ragner ja Uus Andres.

Täpsembäle saa ütisüse tegemiisi ja koolituisi kotsilõ lukõ näide kodolehe vanaajamaja.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit