59 Vana-Võromaa kunstnikku kinksevä Võromaa muusõumilõ üte uma pildi, Võro liina 232. sünnüpääväpido (19.–21.08.) edimädsel pääväl kell 19 tetäs Vana-Võromaa kultuurikuan pildinäütüs vallalõ.

«Muusõumi kunstikoko olõ-i seo vabariigi aigu tävvendet,» selet’ ettevõtmisõ vidäjä Huulõ Jana tuud, mille sai kunstnigõ käest küsütüs, kas nä omma nõun uma pildi är kinkmä. «Seo näütüse tüü jääseki fondi, et ka tulõvaidsi põlvi jaos jääsi täämbäidsist kunstnigõst jälg.»

Huulõ Jana ütel’, et näütüs om kirriv ja värviline, nigu Vana-Võromaa esi omgi – olõ-i üte vitsaga lüüdü. Ka kunstnigu omma egäüts esimuudu, nii tunnõdu nime ku vahtsõ tulõja noorõmbast põlvõst.

Graafik Kuksi Viive (64) kinkse är kuivnõglatehnikan tettü pildi «Haug ja vesiruus». «Otsõ vällä värskembä tüü, miä olõ es müümises vai tõisilõ miildümises tettü, a om uma mõtõ hindä jaos, põh’alikult ja mõnuga läbi tüütedüs,» selet’ kunstnik. «Vesiruus om illos, kõigilõ nätä ja kittä, peesütäs päävä käen, tohe ei puttugi – a juurõ omma iks mua seen. Havvõl olõ-i säänest illo, tedä püütäs – kontrast vesiroosiga. A haug või vesiroosi juurõ õgal aol läbi jürrä – ja omgi hepotamisõl lõpp… Nii ka inemise piäsi ei nii suurõlidsõ olõma – tiiä ei ilmangi, miä hummõn saa.»

Graafik om ka Räpinä-lähküdsest Pahtpää küläst peri Hälvini Yyhely (23), kes pidä hinnäst muinasjutuligus-multifilmiligus, jutustavas, läbini romantikust kunstnigus.

«Kiäki ütel’ mullõ, et mu töien om tunda kodokandi, Võromaa müstilist aurat – esierälidse eläjä, maastigu, sükäv mõts ja egä pilt jutustas mändsegi luu,» ütel’ tä. Näütüsele valisi tä ofordi ja akvatinta tehnikan sükävtrükilehe «Vana armsa maja», miä timä silmin kõnõlõs isiksusõ lahkiminekist.

Piltnik Hvingija Temuri (37) ütel’, et Lõuna-Eesti om iks olnu timä inspiratsiooni läte. Võrol ja Põlvan elänü ja koolin käünü miis pidä parhilla Tal’nan Okapi galeriid. Näütüsele antu pilt «Sa olõ-i ütsindä» om tett koskil Urvastõ ja Kuldri vaihõl. «Sõidimi külmäl vahtsõaastakuu pääväl ja näimi kesk lakõt tii pääl kedägi kõndman. Väiku poiskõnõ suurõ sälläkotiga kesk «mittekoskit»… Tuu pilt and teedä: mi olõ-i ütsindä,» kõnõl’ Temuri. «Kõgõ om kiäki lähkün, õnnõ mi ei näe vai mõista ei otsi…»

Näütüse tõnõ kõrraldaja ja uma maaligi näütüse jaos kinknu Raagi Andrus (33) ütel’, et kõiki töid ja kunstnikkõ kaiõn tulõ tälle üttehoitmisõ tunnõ pääle. «Seo ettevõtminõ tähendäs mu jaos juuri tähtsäs pidämist ja tulõtas miilde aigu, ku ma esi latsõpõlvõkoton edimädse tõsitsõmba maali valmis tei,» ütel’ tä.

Vana-Võromaa kunstnigõ näütüs «Siin ma olõ» om edimäne pääsläne suurõmbast ettevõtmisõst. Tulõvast aastast lätt näütüs Eestit pite rändämä (Rakverre, Põlvahe, Valka, Pärnuhe) ja vällämaalõgi. Näütüse päält pandas kokko ka raamat kunstnigõ tutvastegemises.

Leimanni Eve

Raagi Andrus Prangli Anne maalitu trummiga ja Huulõ Jana Liivati Lola maaliga.
Raagi Andrus Prangli Anne maalitu trummiga ja Huulõ Jana Liivati Lola maaliga. Harju Ülle pilt.

Kuksi Viive näütüsepilt «Haug ja vesiruus».
Kuksi Viive näütüsepilt «Haug ja vesiruus».

Hälvini Yyhely «Vana armsa maja».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälvini Yyhely «Vana armsa maja».

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit