Kanepi kihlkunnan Mügrä külän Kaarnamõisa mõtsan kasusõ Vana-Võromaa kõgõ jämmämbä haavapuu.

«Ilusa haava ommava!» kitt’ haavatiidläne Tammõ Ülo, kiä mõõt’ 19. rehekuu pääväl är kolm Kaarnamõisa jämmet haava ja sai noidõ ümbremõõdus 2,7, 2,61 ja 2,44 m.

Tammõ Ülol oll’ üten võetu ka puu läbimõõdu mõõtmisõ riist (klupp), mille perrä tull’ kõgõ jämmämbä haava läbimõõdus 82 cm.

«Kõgõ suurõmb haava läbimõõt, mille olõ uma käega är mõõtnu, oll’ 116 cm ja ümbremõõt oll’ tuul puul 4,3 m,» ütel’ Ülo (tuu Jõgõva kandin Pikknurmõn kasunu haavapuu om täämbädses häönü – UL).

«Eesti rekordit siist es tulõ, no Vana-Võromaa kõgõ jämmämbä omma naa kimmähe, nikani ku vahtsit ja parõmbit ei tulõ,» ütel’ Tammõ Ülo Kaarnamõisa haavu kotsilõ. «Võromaal om haava veidü ja rekord-haavu olõ-i väega otsitugi. Meil omma rohkõmb pedäjä-, kuusõ- ja kõivumõtsa.»

Eesti kõgõ jämmbämb haavapuu kasus Mulgimaal Helme vallan Kähu külän Alavõlgese talo maa pääl. Tuu haava mõõt’ är luudusõmiis Relve Hendrik ja sai ümbermõõdus 3,42 m.

Kaarnamõisa haava juhat’ kätte Hoobi Indrek, kelle perre mõtsan kolm jämmet haavapuud ütenkuun pundin kasusõ.

«Mõtli, et vast omma mändsegi rekordpuu ja tuu mõtõ oll’ kah, et äkki saava kuigi kaitsõ ala – et pääle minno seod mõtsa lakõs es raotanu,» selet’ miis. «Seo mõtsanukk võissi putmada jäiä, küttepuud võimi tetä tõsõlt puult suutsompu kah.»

«No tuud ma häste ei usu, et neo puu niikavva kasusõ,» muheli Tammõ Ülo. «Kae, seene omma joba külen. Haav om sääne õnnõdu puu, et pess tulõ külge ja keskelt läävä mädäs. A nail haavul om tuun mõttõn häste, et seene omma korgõmbal ja altpuult piässi puu kõva olõma. Ku seoniaoni omma vasta pidänü, pidävä edespite kah.»

Tammõ Ülo hinnas’, et Kaarnamõisa haava võiva olla umbõs sada aastakka vana.

«Haav või kasvata aastan sentimeetri jago läbimõõtu, no tuu om noorõst pääst,» selet’ haavatiidläne. «Tuud ma häste ei usu, et noist kolmõst kõgõ jämmämb haav om 80 aastat egä aasta sentimeetri vällä andnu.»

Tammõ Ülo pakk’, et 20–30 aastat kasusõ Vana-Võromaa jämmämbä haava külh viil ilosahe edesi.

«Paistus, et juurõkava om kõva ja võran olõ-i kah väega jämme ossa – pidä tormituulõlõ vasta külh,» kai haavatiidläne läbi roodsun puuossõ taivahe.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 

Haavatiidläne Tammõ Ülo (kural) mõõt Vana-Võromaa kõgõ jämmämbä haava läbimõõtu.
Haavatiidläne Tammõ Ülo (kural) mõõt Vana-Võromaa kõgõ jämmämbä haava läbimõõtu. Harju Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit