Siiämaani innekõkkõ mikandi meistride käsitüüd ja võrokeelitsit raamatit-plaatõ möönü veebipuut umapuut.ee om umalõ kaubavalikulõ mano pandnu ka säänest söögikraami, midä saa postipakiga saata. Puut om müüki võtnu ja taht viil mano võtta Uma Meki märgiga tuutit.

Parhilla omma Uma poodi vahtsõn valikun Urvastõ kama, Urvastõ küläde seldsi šokolaadi ja Süvähavva luudustalo tsäihaina. A kraami oodõtas mano ka tõisi Uma Meki märgiga söögituutjidõ käest.

«Söögivaliku manopandmisõga loodami tuvva poodi seenitsit kundõsit Vana-Võromaa söögi mano, saman pakku söögihuviliidsilõ lisas käsitüükaupu. Ligembäl aol nakkami ostjilõ pakma ka kingipakkõ kokkosäädmise võimalust – näemi, et sääne huvi om olõman,» kirotõdas umapuut.ee pressiteedüsen.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit