Keväjä vällä tulnu Laanõ Triinu latsiraamat «Vana katskinõ kass» sai kõgõ umaperätsembä latsiraamadu preemiä – Eesti latsikirändüse keskusõ Aasta Rosina.

«Vana katskinõ kass» kõnõlõs vana kassi eloõdagust ja pakk võimaluisi tõsõ ilma ja vanassaamisõ seletämises latsõlõ.

Latsikirändüse keskus põhjõnd’ preemiä andmist tuuga, et raamadu teemat – elokaar ja vanas saaminõ, elost ärminemine ja lein – om latsikirändüsen veidü.

Latsilõ om noist asjost rassõ kirota, no «Vana katskinõ kass» tege tuud nii, et lats saa arvu ja tund tuudsamma, midä raamadu tegeläse, seledi preemiäandja.

«Taa raamat sai jah teemast, millest Eestin om veidü kirotõt,» ütel’ Laanõ Triinu. «Tunnus, et taa om innembi latsõ ja suurõ inemise kuun lugõmisõ raamat. Tuu tege mullõ kah häädmiilt, selle et seoilmaaigu omma vanõmba latsiga ülearvo vähä kuun. No lugõgõ sis kuun raamatut! Soovita lukõ näütüses Püttsepä Juhani raamatut «Vanaema, kes muutus kutsikaks» – seo om kah samal teemal.»

Lugõja omma Triinulõ ütelnü, et raamat om lännü süämehe. «Raamat jätt vabas otsustamisõ, midä täpsehe usku, a and kimmüst ja lohutust, ku om vaia leppü lemmikeläjä vai lähkü inemise surmaga,» selet’ tä.

Raamatun «Vana katskinõ kass» om jutt kõrvuisi nii eesti ku võro keelen.

Laanõ Triinu ütel’, et tuu om julgustanu lugõma ka noid, kiä pelgäse, et nä võro kiilt häste ei mõista. «Inemise sakõst mõistva lukõ, a alahindasõ hinnäst,» kõnõl’ tä. «Sis om keremb naada pääle eesti keelega, sis hiili võro kiilt ja kaia, et ohhoo, olõki-i nii hull!»

Raamadu pildi om tennü Pikkovi Anne.

Triinu sai avvohinnas kilo rosinit ja preemiäraha.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 

«Vana katskidse kassi» autori latsõ raamatut lugõman
«Vana katskidse kassi» autori latsõ raamatut lugõman. Laanõ Triinu pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit