Minevä nädäli lõpun tähistedi üle Eesti tunnõdu kunstnigu Valtri Edgari 90. sünnüaastapäivä.

Riidi saiva Valtri loomingu avvostaja kokko Eesti Rahva Muusõumin (ERM). Kõnõldi kunstnigu kiriväst käekiräst ja timä kotusõst Eesti latsikirändüsen. Tuu om nii kimmäs ku viil olla saa, ku mõtõlda Sipsiku, Naksitrallõ, Kunksmoori, pokudõ ja viil pall’odõ tõisi tegeläisi pääle, kiä jo kümnit aastit omma Eesti latsiga ütte sammu astnu, ja iks viil ei olõ väsünü.

Muu hulgan anti ERMin kätte Edgar Valteri illustratsioonipreemiä. Tuu sai Lukk-Toompere Regina, kiä om ummi piltega hulga latsiraamatit elämä pandnu. Viie nominendi siän oll’ ka Vana-Võromaa juuriga Platsi Marja-Liisa.

A Valtri Etsi Võromaalt löütü poku avastasõ ilma ja latsi nüüd joba ka Eestist kavvõmbal. Ildaaigu tull’ «Pokuraamat» vällä näütüses läti keelen. Pidolidsõl üritüsel ERMin kõnõliva tõlkja Ozola Daila ja ümbrepandmist kõrraldanu Contra (mõlõmba pildi pääl), kuis oll’ pokudõ kiilt läti keelde säädi. Contral oll’ näütes kõrvalõ panda ka mõni aig tagasi vällä ant udmurdikiilne pokuraamat.

Puulpäävä oodõti Pokumaalõ perrit ja sõpru seltskundõ, et kunstnikulõ ka õigõl hällüpääväl tenokumardus tetä. Pääle tuu oll’ kavan luuduslidsõst matõrjaalist skulptuurõ tegemise võistlus – nii et noidõn määndsegi Etsi luudu tegeläse võit är tunda.

Katõ päävä joosul tetti Valtri juubõlisünnüpäävä avvus valla mitu näütüst. ERMi fuajeesaalin näge Pöörüsmäe puuslikkõ ja kunstnigu pintsli alt tulnut kolmõtõistkümmend kratti. Pokumaal omma vällä pantu keväjädse pokuloendusõ foto ja raamadu, kohe om Valtri Ets pildi sisse joonistanu. Noid om teedä 250 ja viil päälegi.

Kunstnigu pidolist sünnüaastapäivä naati pidämä joba aasta alostusõn, ku trüküst tull’ Leppiku Külli võro- ja eestikeeline raamat «Pokudõ aastatsõõr», kon Etsi Võromaa-ratu pääl tettüid fotosit tävvendäse pokupildi.

Kabuna Kaile


Tõlkja Ozola Daila ja Contra. Kabuna Kaile pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit