Üles omma võedu ja plaadi pääle saanu laulu, midä laulõti minevä aasta Uma Kavõri kontsõrdil. Plaadi pääle om saanu katõssa laulu, noid esitäse Ilvesse Aapo, Kalkuna Mari, Pihu Alo, Merca, Pulga Jaan, Muti Sahvrin, Eesti Mandoliinide Orkester ja Nedsaja külä bänd.

Kingiplaat om mõtõld võrokeelidse muusiga tutvastegemises. Plaadi kokkosäädmist vidi Laube Kadri, välläandja omma Võro selts VKKF ja Kõrvipalu loometalu.

Plaati saa kullõlda tast: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtijOgTDrlO99WMw-gbI6MWHbelspCVZA

UL


Värski plaadi moro pääl. Laube Kadri pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit