«Teedu ja Peedu, süümä!» om nal’alinõ raamat kõgõst tuust, miä süüki ja süümist pututas. Kirivide pilte ja lustiliidsi johtumiisiga saa selges, miä süvvä sünnüs, miä ei, kuimuudu om viisakas lavva takan hinnäst üllen pitä ja pall’o muud. Teedu ja Peedu tegemiisist om soomõ keelen vällä antu 19 ja eesti keelen neli raamatut. Taa om edimäne Teedu ja Peedu raamat võro keelen.

Võro kiilde pand’ raamadu Toomiku Siiri.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit