Seo kõrd om Tähekesen värskit võrokeelitsit luulõtuisi Contra ja Laanõ Triinu sulõst, Rahmani Jan om kirotanu, kuis vallavanõmbast sai vallanoorõmb, Pütsepä Anni Marie ja Juhani omma kirja pandnu luu kolmõ kana suvõkodo juhtumiisist ja viil lövvüs Kiviräha Andrusõ jutt arbuusist ja tatipuust, miä om võro kiilde ümbre pantu.

Kuldri, Vilustõ ja Põlva latsõ omma kirotanu ilosit juttõ umast elost ja Sõmmõpalo latsõ omma sinnä pilte mano joonistanu. Rebäse elost kirotas Holtsi Leila ja om üts värski eestikiilne raamat, midä tutvustõdas.

Om ka võrokeelitsit nalju, meisterdämist, koomiks ja mõnõ uudissõ. Juttõ mano omma pilte tsehkendänü Võromaa juuriga kunstnigu.

Aokirä saava kingituses kõik Vana-Võromaa 1. klassi latsõ ja kõik võro keele opja koolin. Ku jakkus, kingitäs Tähekeist ka latsiaialatsilõ vai latsiaiaoppajilõ, kiä opva vai oppasõ võro kiilt.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit