Võro keelen om valmis saanu vahtsõnõ latsiraamat, tuu om põnõvuslugu Räpimehe Ristost.

Suumlaisi kirotõduid ja joonistõduid Risto-raamatit om Soomõn ilmunu jo 26 tükkü ja noid om ümbre pantu paarikümnehe kiilde.
Raamadu «Aig om käen, Räpimehe Risto» päätegeläne Risto eläs kuun tädi Roosiga ja tälle miildüs väega trummi lüvvä. A ütele inemisele näide majan ei miildü Risto muusiga ja tä nakkas näile ähvärdüskirju saatma. Kiä tuu ähvärdäjä om?

Raamat om Soomõn ilmunu 1997. aastagal. Võro kiilde om jutu ümbre pandnu Toomiku Siiri, välläandja om Võro instituut ja välläandmist om tugõnu Soomõ kirändüskeskus FILI.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit