Trüküst om tulnu tunnõtulõ kiränikulõ ja filosoofilõ Kõivu Madissõlõ pühendedü artiklikogomik «Jalutuskäigud ja kohvijoomised». Kogomigu säädse kokko kiränik ja kirändüstiidläne Pilve Aare, vällä andsõ Underi ja Tuglase kirändüskeskus.

Kogomikun kirotasõ Kõivu Madissõ fenomenist kirändüse- ja tiatriinemise ja eri kuulkundõ filosoofi. Jutus võetas võro kultuurilugu, Kõiv filosoofina, Kõivu esieräline proosa, tiatrikriitika probleemi, mälu ja ao küsümüse, filosoofia ja tiatri läbikäümine ja muu Kõivu Madissõ loominguga köüdedü. Pääle tuu om kogomikun är trükit üts pikemb jutuajaminõ Kõivu Madissõga 1998. aastagast ja timä kirotuisi bibliograafia 2004. aastagast pääle, ku ilmu perämäne Kõivu kirotuisi nimistü.

Kogomigu artiklidõ autori omma Allasõ Tiia, Kangilaski Jaan, Kaplinski Jaan, Kausi Jan, Kolga Madis, Kruuspere Piret, Lippingu Jüri, Luksi Leo, Ojami Indrek, Pilve Aare, Saarõ Anti, Sova Henrik ja Veidemanni Rein.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit