Võro instituut om vällä kuulutanu latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa». Säändse nimega võistlust peetäs joba 33. kõrd.

Timahava saava latsõ ja noorõ valli viie teema hulgast. Kimmäle või kirota ka vabal teemal. Võistlustöie saatmisõ tähtaig om 31.01.2020.

Inämb teedüst saa Võro instituudi kodolehe wi.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit