Minevä riidi, 14. joulukuul peeti Võrol Kreutzwaldi muusõumin Lauluesä mälehtüspäivä, kon anti kätte timahavadsõ Kreutzwaldi mälehtüsmedäli ja stipendium.

Seo aasta anti vällä kats mälehtüsmedälit. Üte sai rahvuseeposõ «Kalevipoeg» läti kiilde tõlknu Godiņši Guntars, tõõsõ pilteeposõ «Kalevipoeg/Kalõvipoig» tegemise iistvõtja Annioni Raoul. Mõlõmba medälisaaja kõnõli mälehtüspääväl ka ummist tegemiisist. Godiņši Guntars lugi läti keelen ette tükükeisi eeposõst ja Annioni Raoul näüdäs’ pilte pildiraamadu tegemise vaivast ja rõõmust.

Päält medälide anti vällä Kreutzwaldi stipendium. Tuu sai timahava Põlva gümnaasiumi opilanõ Kottise Jan-Mattias, kiä om kõva laulumiis, näütlejä ja jutukirotaja. Stipendium määrätäs egä aasta ütele Vana-Võromaa gümnaasiumi vai keskkooli nuurmehele.

Rahmani Jan


Värski medäli-saaja Godiņši Guntars ja Annioni Raoul ni Kottise Jan-Mattias. Rahmani Jani pildi

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit