Valimisõ omma väega tähtsä. Inemine saa egä nellä aasta takast valli, ku suurõ sita sisse tä ast. Ku õkva vällä üldä, sis valli om, kas mul lätt järgmädse neli aastat sitastõ vai väega sitastõ.

Sitastõga olõmi harinu, sitastõolõk paistus eestläsele nii, nigu olõssi kõik häste. Selle et häste ei olõ tan ilmangi olnu.

Ma ei soovida ülepää eräkundõ perrä valli. Kotusõpäälist ello juhtva ja vidävä uma nuka inemise, tutva inemise. Ku om teedä, et inemine om tubli ja as’alik, varastas veidemb ku tõsõ, või olla, et ei varasta sukugi, millen sõs küsümüs? Tubli inemine tulõ pukki panda. Olkõ sots vai reformikas vai kes taht. Ületsehe kaia, parteina ei kõlba nä ütski, a ku inemine om normaalnõ, sõs tä omgi normaalnõ. Mullõ suurõn plaanin ei miildü sotsi, a Padar, Allas ja Järvelill näütüses omma mõistligu mehe, nii et kõik om nii, kuis võtta. Kõgõ tähtsämb om, et koton olõs iinotsan uma ja hää inemine.

Hää inemine ei olõ kimmäle tuu, kiä umasuukaejit kiusas. Midä nä halva omma tennü? Mõni sussõrdas suuri altkäemassõga, mõotas kinnisvaratehingit, a ku rahvuslikku süüdläst otsma naatas, sõs omma neo umasuukaeja. Nimä es võta sadama alt miljonidõ iist altkäemassõ, es tegele maavahetusõga, es sussõrda praamiliiklusõga. Nä es alosta edimäst ega tõist maailmasõta, es viska Hiroshimalõ ja Nagasakilõ tuumapommõ. Umasuukaeja omma õnnõ ohus traditsiooniliidsilõ pereväärtüisile. Ku küssü umasuukaejidõ vihkajidõ käest, mis neo traditsioonilidsõ pereväärtüse omma, sõs om näil suu kinni ja laian lastun tulõ vällä, et ku tsuskat õigõhe mulku, sõs olõt õigõ inemine. Nii lihtsä seo asi no kah ei olõ.

Valimiisi aol õks hirmutõdas. Ku sa meid ei vali, sõs tulõva Vinne väe, umasuukaeja ja islamipagulasõ. Ma soovida mõosambalt hirmuta! Ku sa meid ei vali, sõs tulõ Pihkva takast Vinne islamipagulaisist-umasuukaejist-hindätapja-terroristest dessant ja kõik mi traditsioonilidsõ pereväärtüse kantas vasta mi tahtmist üle mi tõistõ mulku. Ku islam tulõ, sõs keeletäs juuminõ kah är, moslem joht juvva ei või. Mi traditsioonilinõ riidiõdagunõ pummõlung ja naasõpesmine võiva niimuudu vällä koolda.

Valigõ hindä kõrvalt süämega inemine! Ärke eräkunna pääle mõtõlgõ. Om vaia inemiisi, kes tegevä asjo ja avitasõ süäme perrä, ei hirmuda määndsegi utoopiaga ja ei aja muud paska. Valigõ minno! Ma olõ inemine, kiä teid mua seest vällä nõst ja puhtas mõsk!

Ah õigõ, kurat… ma seokõrd jo ei kandideeri…

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
kõgõ parõmb kandidaat

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit