Valgjärve küläplatsi pääl peetäs puulpäävä, 2. süküskuul lõõdsapito. Üles astva lõõdsamängjä üle Eesti, Põlva lõõtspilliselts and üle avvohindu, täämbäne kuulsa Valgjärve valla lõõdsamängjä Tartese Heino näütäs umma vahtsõt plaati ja pidolidsõlt tetäs valla puust lõõdsamehe kujo.

«Seo kujo passis siiä Valgjärvele väega häste, selle et tunnõt lõõdsamiis Kikka Karl oll’ Valgjärve kolhoosi miis. Parõmbat paika ei saaki olla,» om lõõdsamiis ja pillimeistre Tartese Heino vahtsõ lõõdsamehe kujoga rahul.

Kujo ei olõ kül õkva Kikka Karla perrä tett, taa om lihtsäle lõõdsamehe kujo. Tartese Heino näge kujon siski ka vanna tunnõtut lõõdsamiist.

«Ma esiki mäletä, olõ Kikkaga üten olnu tan kultuurimajan. Ja seo kujo and Kikka mõõdu vällä külh. Lõõts om üsän ja mänguhuun ja muhe nägu kah iin ja mütsükene pään,» löüd Tartes.

A lõõdsamehe kujo ei olõ ainumanõ vahtsõnõ puukujo Valgjärve vallan. Minevä aastaga 2. hainakuu pääväl murd’ torm Maaritsa kalmuaia päält hulga puid maaha. Valla kultuurijuht Luiga Anu tull’ mõttõ pääle, et noist maahamurdunuist puist võinu tetä valla esi paikuhe puukujjõ.

Puukujjõ naas’ tegemä tunnõt Räpinä meistri Eriku Elmar. Päält lõõdsamehe kujo om valmis saanu puust kodas Savõrnalõ Valgjärve vallamaja ette, Maaritsalõ rändäjä kujo, istmispink ja latsilõ ronimisõs mõtõldu seene ja ubinavagõl.

Rahmani Jan


Tartese Heino sais Valgjärve lõõdsamehe kujo man. Kujo tetäs seo puulpäävä lõõdsapidol pidolidsõlt valla. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit