Pühäpäävä, 20. põimukuul peetäs Valga liinan Harglõ kihlkunna kombidõ perrä maaha üts vanaaolinõ eesti pulm. Pruutpaar lätt paari periselt, a pido om avalik. Proovitas perrä tetä 19. aastagasaa pulmakombit.

Pulma peetäs keset Valga liina Säde pargin. Pidol saava kokko pruutpaari suguvõsa, liinarahvas, külälise lähembäst ja kavvõmbast, laulja ja tandsja. Pidoga üten om laat, kon müvväs käsitüüd ja talokraami.

Latsi jaos om pulma aol pargin latsiala, kon tetäs vanaaoliidsi mängõ, opatas käsitüüd ja saa hobõsõga sõita.

Pidolõ tulõjil pallõldas sälgä panda rahvarõiva vai midägi rahvalikku ummi rõividõ mano. Teedüst pido kotsilõ saa internetist: pulm.valgamuuseum.ee.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit