Tulõva aasta urbõkuun om Valga muusõumil plaanin valla tetä näütüs sünnütüsega köüdetüst perimüsest. Näüdätäs, kuis omma muutunu sünnütüsega köüdedü tegemise ja kombõ perämädse saa aasta joosul. Näütüse «Hälli kiigutaja» kokkosäädmise man uut muusõum ka lehelugõjidõ ütenlüümist.

«Olõmi sünnütämisperimüse kogomisõs kokko säädnü küsümüse ja kutsnu üles korjama asju, miä köüdedü latsõuutmisõ, latsõ sündümise ja kasvatamisõga,» seletäs Valga muusõumi juhiabi-varahoitja Rebäse Marju.

Lisas vanõmbalõ teedüssele uut muusõum juttõ ja asjo Vinne aost ja täämbädsest pääväst. «Tahami saadu teedüsse kõrvuisi säädi Eesti Rahva Muusõumin olõvidõ matõrjaalõga. Niimuudu näemi, kuimuudu sünnütüsega köüdedü tegemise ja kombõ om perämädse saa aastaga muutunu,» ütles Rebäse Marju.

Küsümüse, minkalõ vastust teedä tahetas, omma üles pantu Valga muusõumi kodolehe pääle valgamuuseum.ee. Teedüst või küssü ka Rebäse Marju käest e-postiga marju@valgamuuseum.ee vai telefoni 766 8861 päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit