Minevä nädäli meisterdi Kanepi gümnaasiumi latsõ üten vanõmbidõ ja tõisi huviliidsiga vehverkuukõ, kinämbä säeti vällä näütüsele.

Et näütüs oll’ mõtõld kaemisõs Kanepi valla 25. aastapäävä pidoliisi jaos, nikõrd’ kooli söökla juhataja Hallapi Aire perädüsuurõ vallakujolidsõ präänigu. Pääle kirot’ tä glasuuriga suurõmba külänime ja keskele sääd’ kerigu.

Aastapääväpido peeti puulpäävä (17.12.) är, vehverkuuk süvväs är ja tuu kujolinõ vald saa kah otsa. Ku häste lätt, sis tulõ tuu asõmõl Kanepi kihlkunna mõõtu vald – mano võetas Valgjärve ja Kõllõstõ.

Ku viil esieränis häste lätt, saa tuu vald ka 5000 inemist täüs: puudu om nii puulsada ja kampaania käü tävve huuga. «Tulli iispäävä hummogu tüüle ja katõssa avaldust oll’ lavva pääl,» kitt’ Valgjärve vallavanõmb Kõivu Kaido.

Harju Ülle


Vald-vehverkuuk. Harju Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit