Tan ma sis olõ ütsindä mõtsan lumõmütsü ja -kaska all. Pildi pääle om mu võtnu Saluveere Enno 1956. aastagal.

Täämbädses olõ uhkõ mõtsapuu tõisi kesken ja paku rõõmu luudusõlõ ja inemiisile. Mu lemmikaig om täüskuu paistõn tähti täüs taivas ja ku om tsipa tuult, tegevä ossa uma mänguga ilosit, a ka hirmutavit pilte.

Mu jõulusuuv om: inemise, hoitkõ luudust ja tuu man ka illo ja tervüst! Kõigilõ Uma Lehe lugõjilõ soovi rahulist jõuluaigu. Tundkõ rõõmu mõtsa ilost! Tsärret aastavaihtust ja vahtsõs aastas innekõkkõ tervüst, tervüst ja tervüst. Kõik muu tulõ tuuga üten.

Ruusmaa Arthur,
kah 1956. aastagal vällä last

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit