Väiku ettevõtja saava uma äri arõndamisõ jaos tukõ ja tiidmiisi vahtsõst Kagu-Eesti kogõmusklubist.
Klubi om mõtõld Põlva, Võro ja Valga maakunna väikeisile ettevõtjilõ.

Säält saa nõvvo, kuis umma kaupa parõmbas tetä ja inämb maaha müvvä. Vahtsõ tutvusõ avitasõ müügivõrku laembas aia ja umavaihõl inämb kuuntüüd tetä.

Klubi vidäjä, Põlva maakunna arõnduskeskusõ ettevõtluskonsultant Plakso Diana ütel’, et säänest kuunkäümist om vahtsilõ ettevõtjilõ vaia. Ku ettevõtja om nii viis-kuus aastakka esi umma ärri arõndanu, sis tund tä kõrraga, et edimäne huug om otsa saanu ja vaia olõssi värskit mõttit.

Väikeisi ettevõtjit oodõtas edimädsele kokkosaamisõlõ kolmõ nädäli peräst. Klubi käü kokko nikani ku sügüseni.

Kagu-Eesti kogõmusklubin ütenlüümise iist midägi masma ei piä, no hindäst tulõ ette teedä anda. Plakso Diana soovit’ tuud kipõlt tetä: huvi om suur, no mõnõ vaba kotussõ viil omma. Täpsembät teedüst saa Põlva maakunna arõnduskeskusõst.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit