Käve ildaaigu Põlvamaal kodokandih ümbre sõitmah ja näi vahtsõt muudu ristimõtsa. Naid oll’ peris hulga üte tii veereh. Mõnõ olli joba är maaha võedu ja halgõs tettü, tõsõ uutsõva viil umma aigu ummi ristega. Õnnõs olliva ristega puu iks kuionu. Musta Riivo jutt ja pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit