Puutüümeistri Parijõgi Ahti märgot’ minevä nädäli vällä ubinamahlakoti hoitja ja tuust sai kõrraga müügihitt.

«Urvastõ küläde selts tahtsõ saia puust kasti, mille sisse panda ubinamahlakott,» selet’ Parijõgi Ahti. «Tei sis huuga kümme esi värvi mahlakasti, säidse võti nä är, üte jäti hindäle ja kattõ paki Facebookin müügis. Viuhti oll’ 12 tahtjat! Inemise kiroti, et maru hää jõulukingitüs ja kas ma es saanu noid manu tetä.»

No om Ahtil 13–14 telmist järekõrran ja tä märgotas, kuis kastiteko kipõmbas saia.

«Prõlla om seo jo puhas käsitüü, a ku üte massina mano osta, saa kastõ hulga kipõmbalt tetä,» selet’ miis, kelle ettevõtõ Sujuri OÜ tege päämidselt puust käsitüüriistu.

«Inne pannimi ubinamahlakoti kartongkasti sisse, a tuu es tüütä häste,» selet’ mahlakasti telmist Urvastõ küläde seldsi üts vidäjä Konnula Airi. «Kraan jäi vasta lauda ja mahla sai õnnõ lavva veere pääl laskõ. Et inemise telvä ubinamahla iks mitu kotti kõrraga, sis tundu ka tühi tüü egä kott umma kartongkasti panda. Tiidsemi, et Ahti tege ilosit asjo ja mahlakastist saa kimmähe kinä sisustuselement.»

Urvastõ küläde selts müü Urvastõ kerigu kogodusõ uibuaia mahla, tulu lätt kerigu hääs.

No timahava oll’ kõigil ubinit hulga ja pall’o teivä mahla hermeetilidse mahlakoti sisse. Koti seen om vaakum ja mahl püsüs kavva värski. Mugu niristät kraanist klaasi ja juut.

Kotti võit tetä keedetüt ubinamahla, a ku sükävkülmän ruumi om, sis võit sääl hoita kottõ värski mahlaga.

Mahlakottõ om koton ka puutüümeistil Parijõgi Ahtil. Nii võtt’ki tä üte vällä ja naas’ tuu jaos kimmäst puukasti vällä märkmä.

«Kõgõpäält – kasti piät saama panda iks kesk lauda,» selet’ tä. «Mõtli, et kuis mahlakoti vahetusõ kotus ilosamb saasi ja säält tull’gi mõtõ, et kast võisi kävvü hingiga vallalõ.»

Kastilõ pand’ Ahti külge ka sanga, kost om hää kinni hoita: kolmõ- vai viieliitrine mahlakott om peris rassõ ja kast või käest maaha sata.

Mõtõ liigus Ahtil joba tuu poolõ, et suvõs võisi ubinamahlakasti jouda puuti – noid võisi saia osta üten mahlakottõga. «Poodi jaos võinu olla sis sääne prostamb mutõl’,» arvas’ Ahti.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 


Parijõgi Ahti edimädse ubinamahlapakihoitja lätsi kaubas nigu lämmä saia. Joabi Kalevi pilt


Nii käü mahlakast vallalõ ja mahl kasti. Parijõgi Ahti pildi

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit