Õkva tull’ trüküst latsiraamat «Tsillokõsõ soe jutu», mis kõnõlõs väiksile latsilõ soest, kedä meil Eestin minkagiperäst peetäs kur’as eläjäs. A kas tuu iks nii om?

Raamadu om kirotanu luudusõ- ja tiidüsemiis, aokiränik ja kuulmeistre Püttsepä Juhani. Pildimaailma teksti mano om loonu Mõttusõ Kadi. Raamat om varramba ilmunu ka eesti keelen (2009), pisokõnõ om seod kül võro latsi jaos tävvendet. Võromaa juuriga Piho Miina Aleksandra valisi eestikeelidse raamadu ümbrepandmisõs võro kiilde umas uurmistüüs Tarto Treffneri gümnaasiumin.

Raamadu and’ vällä Võro instituut.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit