Minevä nätäl peeti üle Eesti ettevõtlusnädälit, vällä hõigati ka aasta ettevõtja. Võro maakunnan sai aasta kõrdalännüs alostajas OÜ Võrumaa Maitsed, miä pakk võroperäst süüki.

«Meid and’ nominendis üles Võromaa tüütukassa. Säälse inemise omma mi ettevõttõ luumisõ ja edimäidsi sammõ man olnu,» selet’ ettevõttõ üts umanik Karu Kadri.

OÜ Võrumaa Maitsed tege süvvä. Ku vajja, tuldas söögiga paiga pääle (catering), tarõhuuaol peetäs Võrol Kandlõ tiatripuhvetit. «Piämi parõmbas paiklikku tuurainõt ja kasvõ; piämi tähtsäs ummi juuri, tüvve ja lehti,» selet’ Karu Kadri.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit