Vana-Võromaa kõgõ jämmämbä haavapuu tiitli napsas’ hindäle 3,14 m jämme puu Rõugõ kihlkunnan Pähni luuduskaitsõala pääl.

«Koolilatsil om taad nummõrd hää miilde jättä – õkva arv pii matõmaatikast!» muheli puu löüdnü RMK Pähni luuduskeskusõ teedüssejuht Tatsi Taavi. Et tä kõrraldas latsilõ Pähni luuduskaitsõala pääl mõtsaretki, sis om päält kõlakodadõ ja ristipuiõ viil üts kinä asi näüdädä.

Taavi kõnõl’, et Pähni ümbre kasus viil jämmit haavapuid – maa om tuus hää. «Peris korgõ omma kah, silmäga kaia nii 40 miitre ümbre. Vast saava as’atundja kunagi ka täpsele mõõtma tulla,» luut tä. «Tasus tulla iks mitmõ puu peräst – kõivupuu kasusõ kah tan häste korgõs.»

Nii või trehvädä, et tast kandist löütäs mõni viil jämmämb haavapuu. Otsi tasus – Eesti rekordini (3,75 m) olõ-i inämb pall’o jäänü.

Harju Ülle


3,14 m jämme haavapuu Pähni luuduskaitsõala pääl. Tatsi Taavi pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit