Võro liinan Jüri uulidsa pääl valgusfoori lähkül om seo kuu alostusõst valla tett vahtsõnõ puut, kon müvväs luudusliidsi värve ja krohvõ ja egäsugumaidsi kodo kujondamisõs vajaminevit asjo. Pääle tuu om poodist viil saia tsehkendüisi, käsitüükaartõ ja -ehtit. Poodil om põnnõv nimi kah: «Uma tare disain». Rahmani Jani jutt ja pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit