Taa maailman ammust aost armunuidõ pääväs peet pühä om Eestin küländ vahtsõnõ tähtpäiv. Kirätarkus ütles, et valentinipäivä om meil naatu suumlaisi perrä tähistämä sõbrapäävänä ja suurõmbalõ 1990. aastist pääle.

A paistus, et inemiisi jaos om sõbrapäävä pidämine tähtsä. Võiolla tuu peräst, et sõprus ja lähküs omma midägi säänest, midä kõigilõ väega vaia om ja minkast vast tsipa ka puudust tuntas.

Nii om täämbädsen lehen hulk kirätöid, miä kõnõlõsõ sõbrapääväst vai passisõ sõbrapäävä aigu lukõ. Lehelugõja võinu täämbäste päivä mahuta ka mõnõ kokkosaamisõ. Ummi ja sõpruga. Hääd sõbrapäivä!


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit