Minevä nädälivahetus oll’ muido küländ rahulik Vahtsõliina paksult rahvast täüs. Alõvin peeti maaha timahavanõ maarahva laat. Säänest laatu kõrraldõdi Vahtsõiinan joba 25. kõrd. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit