Vahtsõliina piiskopilinnusõ mano otsitas ehitämisen olõva keskao teemapargi turundus- ja müügijuhti. Päämidselt piäs linnussõ man tüüle nakkav inemine turundama valmis saavat linnussõkompleksi, tegemä aastaplaanõ, ku vaia, ka ekskursiooni juhtma.

«Mi olõmi tan kõik säändse, et ku vaia, piät kõkkõ tarvilist tegemä,» ütel’ linnusõ esänd Traageli Ivar.

Kandidaadilt oodõtas hääd suhtlõmisõ ja kõrraldamisõ mõismist ja häid mõttit Vahtsõliina linnussõ tuntus tegemisel. Tähtsä om ka kiili mõistminõ, valmisolõk miiskunnaga tüüd tetä ja varatsõmb müügi- ja turundustüü kogõmus.

Huviliidsi käest oodõtas hindäkitmise paprit ja eloluku 15. vahtsõaastakuus. Teedüst saa mano Traageli Ivari käest, tel 509 6301.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit