Minevä riidi näüdäti Võrol vahtsit e-opiraamatit, mink perrä saa pillimängu oppi. Raamadu omma interaktiivse, miä tähendäs, et päält lugõmisõ saa säält ka videoid kaia ja kullõlda. Täpsembäle saa projekti kotsilõ lukõ ja raamatit kaia internetin aadrõssi https://folkmusicbaltics.weebly.com/ pääl.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit