Käve polikliinikun hambaproteese proovin. Tagasi tullõn trehvi tõsõ kõrra ussõ pääl kokko tutva müüjä ja timä tütrega, kes oll’ nii 3–4aastanõ. Ma tei näile ussõ vallalõ ja lassi hindä iist trepist alla.

Trepist alla minnen väiku tütrik ütel’ mullõ: «Meil latsiaian ei olõ külh poiskõsõ nii viisaka ku sa».

Tenssi ja ütli, et kül poiskõsõ kasusõ suurõmbas ja laskva ka tütärlatsi hindä iin ussõst sisse ja vällä. Nimä lätsi umma tiid ja ma umma, a hinge jäi sääne imelik hää tunnõ.

Johansoni Madis

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit