Mõnikõrd om aig, kon sünnüs hulga egäsugumaidsi asjo. Ei jõvva ütte uudist miildegi jättä, ku joba vahtsõnõ pääle tulõ. Inämbüisi peetäs uudissõs iks midägi säänest, miä kurvas tege.

Võtami näütüses mõnõ. Pariisin palas Jumalaimä kerik. Eesti saa vahtsõ valitsusõ. Ilm om kuum ja maa kuios. Eesti ja Vinnemaa presidendi saava kokko. Ruitlanõ lõpõtas Uma Lehe peräkirä kirotamisõ. Ukrainlasõ valiva hindäle presidendis koomiku. Esä Salo Vello jätt seo ilmaga hüväste. Sri Lankan om terrorirünnäk, kon saa hukka 300 inemist. Latsil om koolivaheaig, a koolilõpõtaja alostasõ eksämme tegemist…

Niimuudu võit mugu jakada. Egä ütsigu uudissõ pääle võit saia kurvas vai sis ka rõõmusta, a tuu rõõm vai kurbus jääs lühküs. Selle et pia tulõ midägi vahtsõt pääle.

Kuigimuudu tulõ taa infolarmi seen iks ello jäiä. Lihtsämb om tuu sis, ku hindäl om tsiht selge ja tiiät, kuis ja midä tetä tahat. Selget tsihti kõigilõ!


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit