Võro gümnaasiumi eesti keele ja kirändüse oppaja Pille Vesta, mis tunnõ om olla oppaja aasta koolin 2020?

Tunnõ om hää. Taad es olõs mõistnu arvada, et mi kuul edimädses tulõ, a ku naata mõtlõma, sis ei olõ midägi imes panda: elo kiis, tüüd tetäs pall’o, vahtsist mõttist haardas kinni ja mindäs näidega lõpuni välla.

Vahel kül mõtlõt, et peräkõrd haarti nüüd liiga suur suutäüs, a jäl tulõ vällä, et mi nuuri ja oppajidõ jaos ei olõ säänest sõnna nigu «võimatu» olõmahki.

Küsse Rahmani Jan


Pille Vesta. Mutsu Margussõ pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit