Konnula Margus (Contra)

Kirä- ja spordimiis Konnula Margus (Contra) sai vabariigi aastapäävä aigu presidendi käest Valgõtähe V klassi tiinidemärgi. Varrampa om Läti riik tälle andnu Tunnustusristi.

Olõt saanu korgõ riikligu autasu Läti riigi ja no ka Eesti presidendi käest. Mis tunnõ om?

«Hää tunnõ iks om egä avvutasu üle, ja nüüd iks kimmämb tunnõ Eestin ümbre kävvü, ku inämb nii pall’u Läti poolõ kaldu ei olõ. A mu meelest omgi läti keelest eesti kiilde tõlkminõ eesti asja ajaminõ rohkõmb ku läti asja ajaminõ. Illus muiduki, et ku president vällä hõigas’ mu sääl nimekirän, oll’ kõgõpäält võro asja ajaminõ är nimmatu.»

Küsse Rahmani Jan

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit