1988. aastagal panti vahtsõst pistü hulga mälehtüssambit, miä hoitva meelen Eesti Vabahussõta ja eestläisi vabahusvõitlust. Urvastõ kandi inemise tei mälehtüskivi uma kodokülä poisilõ Lindsaarõ Tulliolõ. Timä tapiva kodomoro pääl maaha taganõja Punaarmee soldani 8. hainakuul 1941. Tullio oll’ uma kodomoro pääl julõnu üles tõmmada sinimustvalgõ lipu.

Täämbädse pildi pääl om mälehtüskivi pidolinõ vallategemine 25. süküskuul 1988. Kivi vallategemisest võtt’ ossa ka Võro vaba sõltumalda kolonn nr 1. Kivi vallategemise man kõnõl’ kolonni liigõ Kallasõ Heino, sõnna sai ka Susi Elmar ja Raudvasara Valdur.

Ruusmaa Arthur


Pilt Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit