Timahava keväjä üle Eesti maha külvet saa teräviläpindre tegemiisist om valmis saanu näütüs, midä minevä pühäpäävä Urvastõ kerikun edimäst kõrda näüdäti.

Tahvlidõ pääl om ligi 50 pilti siimnide jagamisõst, külbmisest, vilä kasumisõst ja koristusõst. Man omma ka selgitüse, kon saa pikembält lukõ viie terävilä ja kolmõ kõdravilä sordi kotsilõ. Näüdüspindride pääl kasvatõdi säändsit sortõ: kesvä «Maali» ja «Ann», kaara «Kalle», suvõnissu «Voore» ja «Hiie», põldhernest «Kirke» ja «Mehis» ja põldupa «Jõgeva».

Algatusõ «100 teräviläpinnärd» iistvõtja om agronuum Laiapea Heino. Timä üleskutsmisõ pääle tull’ kipõstõ 100 huvilist, kiä keväjä vilä kasuma panni. Laiapea Heino pidä uma algatusõ man kõgõ tähtsämbäs tuud, et niimuudu saava inemise tarkust viljust ja vilju kasvatamisõst. No and tarkust edesi ka algatusõst tett näütüs. «Teno kujondajalõ õnnõstu näütüs kinäste,» om Laiapea Heino rahul.

Urvastõ küläde seldsi iistvidämisel valmis saanu näütüse kujond’ kunstnik Margna Epp.

Täämbädses om näütüs joba Urvastõst lännü, tä rändäs Eestit pite, päämidselt kuulõn ja latsiaidun. Näütüse telmise soovist saa teedä anda meiliaadrõsi heinoprei@gmail.com pääle.

Rahmani Jan


Näütüse vallategemine: agronuum Laiapea Heino seletäs huviliidsilõ, midä tahvlidõ pääl nätä saa. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit