Tulõva nädäli, 15.–21. rehekuuni peetäs jälki Uma Meki kohvikidõ ja restoraanõ nädälit. Tuu tähendäs, et nädälist ossa võtva söögikotussõ pakva 15 euro iist kolmõkäügilist lõuna- vai õdagusüüki, miä om tettü päämidselt paigapäälitsest söögikraamist.

Üts vahtsõnõ söögikotus, miä Uma Meki kohvikidõ ja restoraanõ nädälist ossa võtt, om Sulbi kohvik Urvastõ kihlkunnan Sulbi külän.

Kohvigu pernaanõ Turi Kristina kõnõlõs, et näil om plaanin pakku edimädses söögis Võromaa mõtsast kor’atuist siinist tett pelmeene, pääsöögis tsialihatrullõ, kon man sinitsist kardokist keedet pudõr ja argentiinaperäne hämmätüs, ja makussöögis minipavlovat, mink võrokeeline nimetüs om mus’okoogikõnõ.

Uma esieräline menüü om egäl nädälist ossa võtval söögikotussõl. Täpsempä või uuri Uma Meki kodolehe päält umamekk.ee.
Ja kiä taht süümä minnä, piät kimmäle hinnäst söögikotussõn ette kirja pandma.

Rahmani Jan


Sulbi kohvigu pidäjä Turi Kristina ja Noorsalu Indrek uutva huviga kohvikidõ ja restoraanõ nädälit. Rahmani Jani pilt

Uma Meki kohvikidõ ja restoraanõ nädälist ossa võtva söögikotussõ:

Kubija hotelli-loodusspaa restoraan (Kubijal)
Kirjapandminõ info@kubja.ee, tel 5045 745

Koopatoit (Piusal)
Kirjapandminõ koopatoit@gmail.com, tel 5373 0298

Sulbi kohvik (Sulbin)
Kirjapandminõ sulbikohvik@gmail.com, tel 55614191

Veski pubi (Antslan)
Kirjapandminõ info@euroveski.ee, tel 5207 588
Spring Cafe. (Võro liinan)
Kirjapandminõ info@springcafe.ee, tel 782 2777

Kohvik Suur Muna (Haanin)
Kirjapandminõ muna@suurmuna.ee, tel 5866 4668

Ööbikoru Villa restoraan Andreas (Rõugõn)
Kirjapandminõ villa@oruvilla.ee, tel 509 9666

Kodorestoraan Maagõkõnõ (Setomaal)
Kirjapandminõ toomemaetalu@gmail.com, tel 5341 8777

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit