Täämbädse pildi pääl om Võro maakundligu kultuurimaja estraadiorkestri Juurika Hendriku juhatusõl. Astutas üles 1947. aastaga suvõl Antsla kandin edimädse ütismajandi tüütäjile.

Väläkontsõrtõ jaos oll’ orkestril ütenvidämises ümbre säet pianiino ja auto kastist tetti kipõstõ ülesastmisõ lava. Veomassina Opel-Blitz tõi Krulli Aleksandri orkestrilõ 1947. aastaga radokuul sõasaagi laost Köningsbergi lähküst Istenburgist.

Orkestri majand’ kooni 1947. aastaga mahlakuuni hinnäst esi. Edesi läts’ orkestri kultuurimaja ala ja Krulli Aleksandrist sai kultuurimaja direktri. Võro kultuurimaja oll’ vabariigi edimäne kultuuriasotus, kinkal uma auto.

Seo pildi tekk’ Krulli Aleksandri esi. Timä härmoonik, midä tä orkestrin mänge, om pildi pääl auto all häädkätt nukan. Krull oll’ ka orkestri vidäjä.

Pillimiihi iin om märk KKK. Võro gümnaasiumi päivil 1940. aastagal pand’ Krull kokko aoviidüsmuusiga trio KKK – Koemets, Krull ja Kasak.

Ildampa läts’ ansambli suurõmbas. 25. põimukuust 1944 naas’ ansambli Kandlõ tiatri man tüüle ku estraadiorkestri. Sääl mänge edimält Krulli Aleksandri, Lainemäe Rein, Käsperi Helmut ja Kangeri Villu. Ansambli märk jäi alalõ 1950. aastidõ alostusõni ja ka lava-auto tiinse orkestrit viil mitu aastakka.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit