Õkva valmis saanut IV Uma Pido DVD-plaati näüdätäs 1. rehekuu pääväl (1.10.) kell 17 Varbusõ muusigamõisa aidan.

Kaias valituid kotussit DVD päält. Laulu võtva iist Hainsoo Meelika ja Õunapuu Lauri. Näüdätäs ka Uma Pido sõbra Ritsingu Alo vahtsõt noodiraamatut «Tuul laulis…». Kõik omma oodõdu. Piledirahha ei küsütä.

Uma Pido filmi om katõ plaadi jago. Edimädse plaadi pääl om nätä lõigukõisi üten jutuajamiisiga: rahvalauluõdagist inne pito; pidopääväl olnust laadust; pidokontsõrdi pääproovist ja pido sümbolist ritsikpillist. Tõsõ plaadi pääl om pido pääkontsõrt ja ka jutuajamisõ päält kontsõrti olnu simmani aigu.

DVD ülesvõtmist ja filmissaamist tugõsi kultuuriministeeriüm, hasartmängumassu nõvvokogo ja rahvakultuuri keskusõ Vana-Võromaa kultuuriprogramm.

Päält DVD-näütämist tulõ Varbusõ muusigamõisan suur suvõlõpu väläkontsõrt «Laul läts’ mõtsa» üten Mõtsatöllu, Ummamuudu ja kunnakooriga.

Teedüst saa manu Uma Pido ja Varbusõ muusigamõisa kodolehe päält.

UL

Uma Pido DVD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit