Talvõaos väiku pausi tennü Uma Pido matkasari lätt seost kuust edesi. Timahavanõ edimäne matk om joba seo puulpäävä, 17. urbõkuul Karula kihlkunnan Lüllemäe kandin. Alostus om nigu iks kell 11 Lüllemäe kooli mant. Karula matka juht Silla Sixten, käüdäs kirä- ja riigimehe Lattiku Jaani ratu pääl.

Ligembät teedüst seo ja tulõvaidsi matku kotsilõ saa lukõ internetist umapido.ee lehe päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit