Võro keele nädäli ettevõtmiisi tipp oll’ 12. märdikuu pääväl Võro spordikeskusõn peetü Uma Meki suurlaat.

«Sada eurot kuluti külh esi laada pääl är, mugu mekse ja ostsõ,» tunnist’ laada üts kõrraldaja Veeroja Eda. «Väega hää olli Ilumäe talo verivorsti – õkva nigu imä tettü ja aiahainoga mekki antu. OÜ Ulgumaa angõrhainasiirop oll’ ummamuudu hää mekiga ja ostsõ tuud kah õkva üten. Viil olli uskmada hää Mahlaveski ubinakrõpsu kaneeliga – esihindäst väega lihtsä asi, no häste tettü ja pakitu.»

Pall’o kauba ostõti Uma Meki laada päält mõnõ tunniga är: tatrigust tett kraam, kodoleib, sõir.

Vahtsõnõ kraam võeti lämmäle vasta. Üts vahtsõnõ asi oll’ Urvastõ ubinavurts – gaasiga ubinamahl, miä om tettü Urvastõ kerigu suurõ uibuaia süküsjoonikist ja kuldrenetest.

«Hää, et Urvaste küläde selts meile appi tull’ ja avit’ ubinavurtsu tegemise käümätoukamisõs projekti tetä,» ütel’ Urvastõ keriguopõtaja ja Võromaa praavusk Salumõtsa Üllar.

Keriguherrä oll’ esi laada pääl ja möi maaha 169 pudõlit ubinavurtsu. «Pall’o ostsõ niisama mekmises, no kolm-neli inemist ütli, et ostva selle, et saava nii Urvastõ kogodust tukõ,» rõõmust’ Salumõts.

Urvastõ kerik om kogodusõ hääs ubinidõga rahha tiinnü joba 20 aastakka. Parhilla lätt suurõmb jago ubinist Aarke küllä Bacula moosivabrikuhe, mahla ostva kooli ja vanadekodo.

Veeroja Eda ütel’, et Uma Meki kaubamärgiga söögikraami jaos saiva tettüs suurõ plakadi ja tuu mõjju – tunglõmist oll’ silte man inämb ku muial. Õkva oll’ ka Uma Meki märgi küsümise vahtsõnõ vuur: märki küsüti kuvvõ vahtsõ tuutõ jaos. Veeroja Eda kutsõ tõisigi uma ja hää söögi tegijit Uma Meki märki küsümä.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 

Uma Meki võlu om tollõn, et inne ostmist saat kõkkõ mekki ja osta tuud, miä su meelest kõgõ parõmbahe mekk
Uma Meki võlu om tollõn, et inne ostmist saat kõkkõ mekki ja osta tuud, miä su meelest kõgõ parõmbahe mekk. Harju Ülle pilt

Võromaa praavusk ja Urvastõ kogodusõ opõtaja Salumõtsa Üllar möi maaha 169 pudõlit ubinavurtsu
Võromaa praavusk ja Urvastõ kogodusõ opõtaja Salumõtsa Üllar möi maaha 169 pudõlit ubinavurtsu. Harju Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit