12.–18. rehekuul peetäs jäl Uma Meki kohvikidõ ja restoraanõ nädälit. Tuu tähendäs, et hulk söögikotussit pakva Võromaa söögiperändit tutvustavat erimenüüd. Kolmõkäügilidse söögikõrra hind om 17 eurot, lavva tulõ söögikotussõn ette kinni panda.
Ligemb teedüs kodolehe umamekk.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit