Vahtsõst kuust nakkas Umma Lehte vällä andma SA Kultuurileht, kiä valisi Uma Lehe vahtsõs päätoimõndajas Rahmani Jani (41).

Kirämiis Rahmani Jan ütles, et toimõndajatüü om tälle selge, tä om ka varrampa puhkusõaol Uma Lehe toimõndaja asõmõl olnu. Vahtsõnõ päätoimõndaja lupa, et Uma Leht jääs iks seoniaoni tuntu vormi sisse.

Vahtsõs saa ka SA Kultuurileht vällä antava Uma Lehe vällänägemine. Leht lätt värmilidses ja tuud naatas trükmä pääliina trükükuan Printall. Leht ilmus iks edesi egä katõ nädäli takast neläpäävä.

Vana-Võromaa inemise saava Umma Lehte õkvapostiga nigu innegi.

Et lehte õga kõrd kimmähe saia, tuus om hää Uma Leht hindäle telli. Uma Lehe telmist kõrraldas edespite ExpressPost (täpsemb teedüs om Uma Lehe perämädse küle pääl).

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit