Pääpreemiä:

«Väsünü appitulõja» – Läti Vaike

Soss-sepä jutu:

1. kotus «Väsünü appitulõja» – Läti Vaike
2. kotus «Tüüpäiv, miä lää ei meelest» – Loit Helena
3. kotus «Soss-sepäst meistris» – Michelsoni Gerda

Tõsidsõ vai nal’alidsõ jutu:

1. kotus «Karvamütsü lugu» – Oleski Villem
2. kotus «Lats kaonu» – Puderzelli Linda
3. –5. kotus «Ornung» – Väljandu Ellen
«Ku ei olõ surmatõbi, sõs saat iks viinast api» – Antoni Annika
«Kuis ma ravitsõja man käve» – Silla Silver

Raha väe jutu:

1. kotus: «Kimmäs kotus» – Väljandu Ellen
2. kotus: «Rahapada» – Nahkuri Liidia
3. kotus: «Seo piät kül avitama» – Aidma Hele

Priinimejutu:

1. kotus «Nime lugu om üteliste inemise lugu» – Valpri Liina
2. kotus «Rassõlõ saadu viguriga priinimi» – Mihailovi Tiivi
3. kotus «Nimest nii ja naa» – Raudkatsi Ene

Preemiä väega häste kirotõdu jutu iist:

«Seenehüpnuus» – Antoni Annika
«Lämmä keedet muna!» – Nõlvaku Kaie
«Hambakaotus», «Kassi õnnõtus» – Niklusõ Mare
«Kivigõ õkva aknõssõ» – Alopi Ene
«Trehvämine karoga», «Raha vägi» – Liira Singa
«Maali Võrumaalt ja viil hobõsõga», «Tüü ei riku miist, aga miis tüüd kül», «Piimäautogi ei pia kinni» – Aidma Hele
«Uutmada külälise» – Kiviti Kadri
«Ära tapa kjulh!», «Koolikiusaminõ ummamoodu» – Nahkuri Liidia
«Uma hani», «Ingli ussõ takan», «Viinavõtt Orumõtsaga», «Mõtsahäräst Laanekodus» – Mõttusõ Kalev
«Kolmõ naasõ soejaht» – Panga Milvi
«Hää, ku mudso kipõlt tüütäs» – Holstõini Sirje
«Kuis ma Elroni rongiga võidu juussõ», «Kuis ma latsiga koolist poppi tei» – Raudkatsi Ene
«Hädäh rahaga» – Pärnaste Leida
«Üts sõna või kah lohutusõs olla» – Kindma Maimu
«Kuis ma sitasitikalõ eutanaasiat tei» – Kolodinskaja Külli
«Suur tükk aja suu lahki» – Johansoni Madis
«Vannu aigu meenüten» – Reili Zinaida
«Must lakk-käng» – Mõtsa Sirje
«Raha hoitmisõst» – Riitsaarõ Lainõ
«Sügüsene kardohkavõtt» – Linderi Kaja
«Adra käigukast» – Värniku Alar
«Kon hädä kõgõ suurõmb, sääl abi kõgõ lähembäl!» – VOrassoni Rael-Adiina
«Magadõn jääs kikkalaul kullõmalda ja kanaruug süümätä», «Hamba vällätõmbamisõ jant» – Reiliku Kalev
«Uutmada küläline» – Veberi Hilda

Kõivupuu Marju preemiä:

«Ennustamisõ peräst kattõ mõõk» – Nõlvaku Kaie

Parõmba latsi kirotõdu jutu:

«Soss-sepp John Muld» – Mulla Henri
«Äpärdüs mütsüga» – Pekka Helari
«Kuis vanaimä hobõsõ varast’» – Suvi Egert
«Bussijuhi hädä» – Evestusõ Kauri
«Jälle lugu» – Urbaniku Anett-Marie
«Liinakassi maaelu» – Kambeki Karl-Martin
«Kaotsi lännü bussiraha» – Lälli Marko
«Mu reis Meenikunnu rappa» – Ootsingu Sten

Tennämi Uma Lehe jutuvõistlusõl ütenlüümise iist:

Gorjunovi Lisette, Kala Hardi, Ilvese Janely, Plumanni Kaja-Riina, Suurõ Sandri, Paju Madli Ann, Runtali Rasmus, Soidla Markus, Otsa Kallõv, Onno Carin, Hanimägi Heidi-Hele, Kaivu Marta, Jõgeva Nele, Kungusõ Karinee, Paju Daniel, Oru Lisette, Alla Renaldo, Vaiksaarõ Tõnu.

Avvohinna panni vällä Võro selts VKKF, Võro instituut, Eesti rahvaluulõ arhiiv, Võro liinavalitsus ja Võro vallavalitsus.


Uma Lehe suurõ jutuvõistlusõ kõgõ parõmba kirotaja (kuralt) Valpri Liina, Väljandu Ellen, Oleski Villem ja Läti Vaike. Jaasoni Maidu pilt


Kõgõ parõmb kirotaja koolilatsi siäst – Loit Helena Parksepä kooli 6. klassist. Jaasoni Maidu pilt


Konksi Siiri (kural) suuv Võro vallavalitsusõ puult õnnõ kõgõ parõmba raha väe jutu kirotanu Väljandu Ellenile. Jaasoni Maidu pilt


Tolga Inge (hääd kätt) kitt Läti Vaiket Võro liinavalitsusõ puult. Jaasoni Maidu pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit