President Kaljulaid käve Eesti väikeisi saari pääl. Päält tuud kirot’ tä sotsiaalmeediän, et Vilsandi lähkül om suur hülgide lesätämiskotus, kon võtt hää ilmaga päivä esiki saa hallhülge ümbre. President märkse, et hülgide huvi küläliisi vasta oll’ suur. Edimält olli hülge veidü kahtlõja, a viimäte jäi rahulikus, ujosi mano ja lei presidendi paadi kõrval esiki lusti.

Mullõ paistu seo veidükese üte 2008. aasta edimädse süküskuu sõnomi muudu. Tuu and’ teedä, et ku Putin käve Tsiberin Ussuuri luuduskaitsõalal, rahust’ tä sääl üte tiigri maaha. Tiigri oll’ Putini poolõ tormanu, a päältnägijide jutu perrä jäi miis rahuligus, nõst’ püssä ja lask’ eläjä pihta unõrohoga noolõ. «Vladimir Putin mitte õnnõ ei saisa ohoga silm silmä vasta, a pästse mi telekanali miiskunna hädäst,» ütel’ aokiränik.

Õkva oll’ Läänemere pääl vinläisi ja hiinlaisi ütine mereoppus. Kohal oll’ maailma kõgõ suurõmb allviilaiv Dmitri Donskoi ja Vinnemaa uhkus, 252miitredse kerega maailma kõgõ suurõmb päälvii-sõalaiv Pjotr Velik. Vinläisi oppusõga kõrvuisi olli Tal’nan merepäävä ja mi ilmadu uhkõ laivu mereparaat. Vinläisi oppuisi ja Donskoi ja Pjotr Veliki vasta oll’ Tal’na lahe pääle vällä pant paarkümmend purjõlaiva, inämbüs säändse viie-kuvvõmiitredse, ja säidse-katõssa jället larmi tegevät skuutrit.

Ku kõik neo as’a kokko viiä, sõs näe ma Eesti puult perädü uhkõt vastust Vinnemaalõ, mis and’ näile teedä, et mi ei unõhta mitte midägi. Ei president Pätsu ammõdirahha, ei ülekohut, ei Ussuuri tiigrit, ei midägi… Matšomiis Putin, sa võit tiigri hoimatsõs tetä, a ku provva Kaljulaid as’a ette võtt, sõs tä sääd su Dmitri Donskoi kõrvuisi presidendi paadi kõrval lopsva hallhülgega.

Seo oll’ vallus tsipsahus. Kiäki pääle mu es panõ tähele, a ku olõs pandnu, olõs seo vallus olnu. Ja kuun paraadiga oll’ seo ka hiidütämine. Olkõ pääle, teil om edimäne artikli tuu Putini Ussuuri tiigri uma, a kaegõ edesi, kaegõ viiendät artiklit. Meil om Trumpilõ kats protsõnti SKP-st är mastu. Lugõgõ artiklit nummõr viis, mi võtami üte hallhülge handapiten kinni ja ku vaia, annami teile litaki vasta pääd.

Kaegõ, ku peenükene asi seo poliitiga om. Ku ei mõista kaia, lätt pall’o silmi alt kaoma. Kaljulaid om kuradi kõva mutt! Toomas Hendrikul oll’ õnnõ timä otsalõppõmalda puutrisõda, a Kaljulaid om peris mürsk. Ku sääne sinno laksas, olõs sa õnnõlik, ku saas tä Ussuuri tiigri vasta vällä vaihta.

Ma olõ jäl uhkõ su üle, Eesti. Ei mõista muud üldä.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
sügäväle poliitikalõ kaeja

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit