Mu imä oll’ hulga aastit tagasi Võrol Raadio Ringin tüül. Tä oll’ sääl pääväuudissidõ toimõndaja. Egä päiv olli kell viis õdagu ka võrokeelidse uudissõ.

28.09.2000 oll’ kõgõ tähtsämb pääväuudis tuu, et Noolõ Erki võitsõ Sydney olümpiämängõl kümnevõistlusõn kuldmedäli. Imä lugi tuud uudist võro keelen ja pidi ütlemä raadio otsõeetrin: «Täämbä karas’ Noolõ Erki kaigast viis meetrit.»

Tuu ütlemine tekk’ nii pall’o nall’a, et imä nakas’ kõva helüga naarma. Naarsõ nii pall’o, et sattõ pingiga uppi. Ja raadioeetrin es olõ tuul aol muud kuulda, ku suurt kolinat ja naaru.

Peräst tuud juhtumist helisi raadio telefon peris pall’o ja küsüti, mis tuu juhtu. Imä sai uma ülembä käest kah nuumi, a naarda saiva kõik.

Tuu tüüpäiv jääs mu imäle elo lõpuni miilde. Tä tundsõ tuul pääväl hinnäst tõõlidsõ soss-sepänä.

Loit Helena
Parksepä Keskkuul 6.b klass

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit