Võro liin saa timahavva 235 aastakka vanas. 16.–18. põimukuul tähistedäs tuud Võro liinapäivil. Kavan omma kontsõrdi, rongikäük, laat, 1784 meetri juuskminõ ja pall’o muud põnõvat. Pakutas torti ja saa nätä tulõvärki.

Liinapäiviga ütel aol omma Võrol ka muu üritüse, näütüses perepäävä «Koton om hää» 16.–17. põimukuul ja Võro vaskpuhkpillifestivaali kontsõrt 18. põimukuul kl 17 liinaplatsi pääl. Inämb teedüst saa info@voru.ee vai Mol’ovihust.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit