Võro keele nädälit peetäs timahava 5.–11. märdikuuni. Tuul nädälil om egä päiv plaanin hulk võro keele ja võro kultuuriga köüdetüid ettevõtmiisi.

Võro instituudil tulõ võro keele nädälil vällä kats vahtsõt raamatut: Vana-Võromaa laulumängõ raamat «Õnnõkõn siin tsõõri olla’» ja Kolga Raimondi luulõkogo «Peo pääl elu hõpõ». Kolga raamadu ettenäütämine om 8. märdikuul Kreutzwaldi majamuusõumin, laulumängõ kogomikku ja sama päälkiräga CD-plaati tutvustas Tarton (8.11), Võrol (9.11) ja Tal’nan (10.11) kontsõrdiga ansambli Lepaseree.

Viil om võro keele nädäli kavan opilaisi võro keelen ettelugõmisõ päiv «Kullõ, ma loe sullõ!». Hulga ettevõtmiisi om plaanin Vana-Võromaa latsiaidul ja koolõl.

Kõik koorilaulu sõbra omma nädäli lõpun, 11. märdikuul oodõdu Võrolõ Uma Pido DVD kaejatsilõ, a kõik keelehuvilidsõ saava nädäli seen tetä veebiviktoriini, miä seokõrd pututas süüke ja süümist.

Inämb teedüst saa võro keele nädäli kotsilõ Võro instituudi kodolehe wi.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit