Tulõva nädäli peetäs üle Eesti ettevõtlusnädälit. Nädäli seen tulõ põnõvit ettevõtmisõga köüdetüid tegemiisi ka Võro ja Põlva maakunnan.

Võro maakunnan nakkas ettevõtlusnätäl pääle joba seo puulpäiv Sulbi mihklilaadaga. Nädäli seen peetäs viil hulk teedüsse- ja arotuspäivi. Võro ja Põlva maakunna turismitegijä saava kokko ja arotasõ, kuis hinnäst parõmbalõ nättäväs tetä. Ka ettevõttõ tegevä tuu nädäli seen ummi ussi valla ja uutva küläliidsi. Võro maakunnan lõpõtasõ ettevõtlusnädäli luumistalgo «Vunki mano!», Põlva maakunnan andas nädäli lõpun vällä ettevõtlusõ avvuhinna.

Täpsembät ettevõtlusnädäli kavva saa lukõ internetist aadrõssi ettevotlusnadal.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit